Profesjonalizm i kreatywność agentów celnych z długoletnim doświadczeniem,  gwarantuje wysoką jakość naszych usług i zapewniamy naszym klientom solidną i rzetelną obsługę.

Dzięki dużej elastyczności potrafimy również  dostosować się do potrzeb indywidualnych klienta. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Tel. (95)  7585110

e-mail  i.czubinska@transmeblecargo.com

ZAKRES USŁUG

Agencja Celna Transmeble Cargo Sp z o.o. oferuje pełen zakres usług przewidzianych Unijnym Kodeksem Celnym ,a w szczególności:

-dokonywanie kompleksowych  odpraw celnych  w procedurze dopuszczenia do swobodnego obrotu, wywozu /ECS/ oraz  tranzytu przesyłek drogowych , lotniczych, morskich pocztowych w każdym Urzędzie Celnym na terenie  Polski:

-odprawy uproszczone scentralizowane  /dające  możliwość złożenia zgłoszenia celnego w jednym  urzędzie ,a przedstawienie towarów do kontroli w innym urzędzie celnym -wskazanym przez klienta

odprawy celne z odroczonym podatkiem VAT zgodnie z art.33a Ustawy o VAT

procedura 4200 –import towarów z krajów trzecich z bezpośrednim przeznaczeniem do innego kraju UE

-udzielanie zabezpieczenia generalnego na pokrycie długu celnego.

-sporządzanie deklaracji INTRASTAT dla dostaw i wewnątrzwspólnotowych.

-wystawianie  i legalizacja dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów ( świadectw pochodzenia,  EUR.1 , AT.R )

-wystawienie karnetów TIR –NCTS

-wnoszenie odwołań  i innych wniosków podlegającym rozpatrzeniu przez organy celne.

-rejestracja i aktualizacja podmiotów w SISC