Pliki do pobrania

Zlecenie transportowe – język polski
format PDF

Zlecenie transportowe – język angielski
format PDF

Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE
format PDF

Krajowy Rejestr Sądowy
Odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców
format PDF

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
format PDF

Instrukcja do upoważnienia do odpraw celnych
format PDF

Upoważnienie do wykonywania zgłoszeń INTRASTAT
format PDF

Długoterminowa deklaracja dostawy dotycząca produktów nieposiadających status preferencyjnego pochodzenia
format PDF

Deklaracja dostawy dotycząca produktów nieposiadających status preferencyjnego pochodzenia
format PDF

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

format JPG

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora
format PDF

Świadectwo AEO
format PDF

Upoważnienie do działania w formie przedstawiciela pośredniego
format PDF

Upoważnienie do działania w formie przedstawiciela bezpośredniego
format PDF

Aneks do umowy ubezpieczenia OCS
format PDF

Długoterminowa deklaracja dostawy dotycząca produktów posiadających status preferencyjnego pochodzenia
format PDF

Deklaracja dostawy dotycząca produktów posiadających status preferencyjnego pochodzenia
format PDF

Upoważnienie do działania w formie przedstawiciela pośredniego – Wersja angielska
format PDF

Upoważnienie do działania w formie przedstawiciela bezpośredniego – wersja angielska
format PDF